Hỏi

Chào bà Angie Hồ Quang

Tôi là US citizen và đang lãnh tiền SSA direct deposite vào ngân hàng ở Mỹ, tôi định về Vietnam sống. Xin bà cho biết là tôi có phải báo cáo cho cơ quan Social Security Office không?

Cám ơn bà.

Trả lời

Là công dân Hoa Kỳ và đang lãnh quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội. Có ý định sống lâu dài ở Việt Nam, khi đến nơi, ông cần liên lạc ngay với Toà Ðại sứ hay Toà Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nơi đây có văn phòng cung cấp dịch vụ cho  ngoại kiều Hoa Kỳ sống ở nước ngoài, các viên chức ở đó sẽ hướng dẫn ông cách thức để tiếp tục nhận tiền hưu khi ở Việt Nam.

Hỏi

Kính gửi bà Hồ Quang,
Trước xin cám ơn bà và chương trình An Sinh Xã Hội, sau đây tôi xin bà vui lòng cho ý kiến:

Con tôi có mua cho tôi một bảo hiểm nhân thọ, Death benefit và cash value khoảng $100,000.00 và các con tôi là chủ của cái life insurance đó. Vậy thì life insurance policy đó có ảnh hưởng gì đến chương trình trợ cấp Medicaid không? Tôi năm nay 61 tuổi chưa có medicaid, nhưng rất có thể tôi đủ điều kiện nhận medicaid lúc 65 nếu bảo hiểm nhân thọ của tôi không tính. Nhờ bà cho biết ý kiến. Cám ơn bà rất nhiều!

Trả lời

Người cao niên bước vào tuổi 65 với thu nhập và tài sản hạn chế có cơ may hội đủ tiêu chuẩn để xin SSI (Suplemental Security Income). Ðó là chương trình trợ cấp lợi tức bổ sung mà chính phủ nhằm giúp đỡ người tuổi 65 trở lên, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Với luật lệ hiện hành người đứng đơn còn phải là:

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 4 tháng 8 năm 2022

– Công dân Hoa Kỳ hay

– Có đủ 40 tín chỉ An sinh xã hội hoặc

– Là đôi vợ chồng có thể vay mượn nhau tín chỉ cho đủ số 40.

Một khi hồ sơ SSI được chấp thuận thì đương đơn cũng sẽ được hưởng Medicaid. Bước quan trọng là phải hội đủ điều kiện để được hưởng SSI. Vì SSI được chính phủ dùng thuế của dân đóng góp để tài trợ cho chương trình giúp đỡ đối tượng có thu nhập và tài sản hạn chế nên quy định về hai vấn đề này tương đối khắt khe hơn.

Về mặt tài sản một cá nhân có quyền có không quá $2,000.00. Những gì được coi là tài sản? Ðó là tất cả tiền ký thác ở ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào, bất động sản hay những gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Dù vậy cũng có những thứ không bị coi là tài sản với mục đích SSI.

– Căn nhà mà quý vị đang cư ngụ

– Một phương tiện di chuyển

– Vật gia dụng

– Khế ước nhân thọ mà quý vị sở hữu với mệnh giá ít hơn 1,500.00

– Nơi chôn cất dành riêng cho quý vị hay người thân trong gia đình

– Khế ước lo hậu sự dưới mức $1,500.00

Ông cho biết các con của ông có mua cho ông một bảo hiểm nhân thọ với cả death benefit và cash value cao hơn mức chính phủ cho phép, khế ước này không tính vào phần tài sản của ông vì ông không là chủ nhân của bảo hiểm này.