Hỏi

Tôi tên Vũ Anh 70 tuổi. Chồng tôi đã mất 8/1/2012, tôi được hưởng SSA $879, TRS $297.75 và prudential insurance $60.58 mỗi tháng. Với medicare SLMB extra help được miễn trừ $134/tháng, tôi và chồng đã làm di chúc (3/2007) cho con trai nếu 2 người qua đời, bao gồm tài sản và căn nhà hiện tại dưới $200K, do tôi đứng chủ quyền. Đọc lời giải đáp của bà, nếu trước khi mất không sử dụng attendence care, viện dưỡng lão hoặc chi phí do chính phủ cung cấp thì họ không đụng tới căn nhà. Nay tôi muốn chuyển nhượng căn nhà cho con trai tôi có được không? Có ảnh hưởng đến phúc lợi medicare extra help hiện tại? Xin bà giải đáp giùm. Di chúc làm năm 2007 còn hiệu lực không?

Đáp

Với số tuổi 70 bà đang hưởng Medicare là bảo hiểm y tế. Tổng số thu nhập của bà tương đối cao nên bà không xin được Medicaid hay Qualified Medicare Beneficiary. Tuy nhiên được trợ giúp của chính phủ qua chương trình SLMB. SLMB giúp bà chi trả bảo phí phần B hàng tháng.

SLMB, chữ viết tắt của Special Low Income Medicare Beneficiary  nằm dưới chương trình Medicare Saving Program chuyên giúp đỡ người có Medicare với thu nhập không quá thấp (ít hơn chi phiếu SSI) nhưng được  xếp vào thành phần có tài chánh và tài sản khiêm nhường.

Một người độc thân có quyền có đến $7,560.00 là tài sản. Dù vậy cũng có những thứ được miễn trừ như:

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 10 tháng 11 năm 2022

Căn nhà đang ở, một phương tiện di chuyển, nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, huyệt mộ, khế ước hậu sự giá trị ít hơn $1,500.00, mệnh giá bảo hiểm nhân thọ ít hơn $1,500.00

Bà có căn nhà và có ý định chuyển nhượng tài sản này cho người con trai. Cho dù là chuyển nhượng (không lấy tiền về) thì sau khi làm giấy cho con căn nhà bà đang ở, thì giá trị thị trường của bất động sản ấy sẽ được tính là tài sản của bà. Như đã thưa, chính phủ cho phép bà có đến mức tối đa là $7,560.

Với trị giá căn nhà trên dưới $200,000.00 chắc chắn bà sẽ bị mất SLMB.

Sau năm năm tính từ ngày chuyển nhượng tài sản cho người con, bà có quyền trở lại xin SLMB nếu vào thời điểm ấy tổng số tài sản của bà nằm dưới mức chính phủ cho phép.

Di chúc không có ảnh hưởng gì hết đối với việc bà xin những trợ giúp của chính phủ. Văn kiện nầy có hiệu lực khi ông nhà mất đi hay khi bà cũng qua đời thì người con được chọn để thừa kế tài sản của ông bà sẽ sử dụng để tiến hành phần thừa hưởng gia tài.

Hỏi

Tôi Vũ Minh Thư, sinh 2/16/1957, qua Mỹ năm 1981 và đi làm cho tới bây giờ vẫn còn đi làm, vợ chồng làm nails, tôi lãnh dưới $1,000/tháng, vợ tôi thì khoảng $1,200/tháng. Tôi có quốc tịch 1986 và vợ tôi có quốc tịch 1994. Tôi có mua 1 căn nhà (đang ở). Vì lương thấp nên em vợ đứng ra mượn tiền nhà bank nên căn nhà có tên vợ chồng tôi và cô em vợ. Tiền nhà hàng tháng thì bank tự động rút ra từ bank của tôi là $560, thuế và bảo hiểm hàng năm vợ chồng tôi cũng trả nhưng policy có tên em vợ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 24 tháng 11 năm 2022

– Thời điểm nào tốt để tôi nộp hồ sơ hưu?

– Có nên khai căn nhà vào hồ sơ hưu? ngoài ra tôi chỉ có thêm 1 chiếc xe đã pay off.

– Tiền hưu của tuổi 65 tôi là bao nhiêu? lãnh hưu vẫn đi làm với mức lương hiện tại của tôi thì có ảnh hưởng  gì không? lương vợ chồng tính chung hay riêng mỗi người?

– Vợ chồng tôi đang mua bảo hiểm Obamacare đến 2/2019 không bán cho tôi nữa, bảo hiểm hiện tại đến 31/12/2018 hết, tôi có thể mua cho tới khi có Medicare? Khi về hưu có mua được Obamacare?

– Khi nào thì tôi xin Medicare được?

– Tên tôi trên giấy an sinh xã hội gởi về hàng năm bị sai THU họ viết FHU, tôi có cần chỉnh sửa? nếu cần trước khi nộp hồ sơ hưu hay sau?

Đáp

Ðến tháng 2 năm 2019 ông sẽ tròn 62 tuổi.

Ði làm từ năm 1981 đến nay và đóng thuế An Sinh Xã Hội đều đặn thì ông hội đủ tiêu chuẩn xin hưu non.

Muốn biết ước tính hưu bổng là bao nhiêu thì ông cần mở trương mục An Sinh Xã Hội tại trang  mạng www.socialsecurity.gov.

Khi về hưu ở tuổi 62 ông cũng có thể tiếp tục đi làm nhưng đừng làm quá $1,420/tháng.

Tiền hưu là quyền lợi nên không có giới hạn về tài sản.

Lúc vào tuổi 65 ông mới được hưởng Medicare.

Từ 62 đến 65 ông tiếp tục mua bảo hiểm y tế.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 17 tháng 11 năm 2022

Nếu tên bị ghi sai trên thẻ An Sinh Xã Hội , ông nên mang theo bằng quốc tịch để xin điều chỉnh.

AH