Hỏi:

Vợ chồng tôi cùng sinh năm 1931, đã được 89 tuổi. Hiện chúng tôi đang hưởng tiền trợ cấp SSA & SSI. Tôi nhận mỗi tháng SSA được $674 và SSI $92; vợ tôi nhận SSA $337 & SSI $92, cộng hai người $1,195.00. Chúng tôi đều có medicare và Medicaid, đi bác sĩ không phải trả tiền. Nhờ bà giúp ý kiến như thế nào là hợp tình, hợp lý:

a- Hiện nay, cả hai chúng tôi đang đứng tên nhà, muốn sang tên cho con trai. Như vậy có trở ngại gì về pháp lý? Có bị cắt Medicaid và $92 tiền SSI không?

b- Do chúng tôi có khoản tiền SSA $674 & Medicare cho nên có lúc tiền ở nhà bank hơn $3,000 hoặc hơn. Như vậy, có được không?

c- Mỗi khi nhà xe bị hư hại, bảo hiểm bồi thường có lúc nhiều, lúc ít. Có lần $6,000, $10,000 hay $20,000 tôi đều deposit vào nhà bank rồi từ từ lấy ra để chi tiêu. Nếu còn dư nhiều hơn $3,000 thì sợ Sở ASXH cắt SSI, Medicaid.

Xin chân thành cám ơn bà.

Trả lời:

Ông bà đang có hai nguồn thu nhập từ ASXH và SSI. Nhờ có SSI nên ông bà được hưởng Medicaid. Chương trình Medicaid giúp ông bà chi trả bảo phí phần B cũng như phần mua thuốc theo toa. Tuy nhiên SSI là chương trình trợ cấp của chính phủ nhằm giúp đỡ những vị tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế nên quy định về thu nhập và tài sản có phần khắt khe. Tôi xin trả lời những câu hỏi của ông, như sau:

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

A) Chính phủ không coi là tài sản như căn nhà, phương tiện di chuyển đầu tiên, huyệt mộ hay khế ước hậu sự dưới mức $1,500.00. Tuy nhiên, khi ông bà chuyển nhượng căn nhà cho con ông thì giá trị căn nhà sẽ được tính là tài sản của ông bà. Do đó ông bà sẽ bị mất chi phiếu SSI, cho dù số tiền không nhiều lắm nhưng sẽ ảnh hưởng đến chương trình Medicaid.

B) Mức tối đa chính phủ cho phép một đôi vợ chồng nhận SSI được quyền có về mặt tài sản là $3,000.00.

Biết rằng khi nhận SSA hay SSI qua đường chuyển ngân trực tiếp, đôi khi không sử dụng hết số tiền nhận được, ông bà để yên tiền trong ngân hàng và như ông bà có trình bày đôi khi số tiền vượt quá mức $3,000.00.

Xin lưu ý, thỉnh thoảng cơ quan ASXH yêu cầu tái phỏng vấn để cập nhật thu nhập cũng như tài sản của ông bà. Nhân viên nơi đây có thể đòi hỏi ông bà xuất trình bank statement trong 12 tháng qua. Nếu tháng nào có số tiền trên $3,000.00, dù chỉ là $1,00, ông bà cũng bị cắt SSI tháng đó. Vì vậy ông bà nên cẩn trọng việc duy trì số tiền trong ngân hàng dưới mức $3,000.00. Khi mất SSI thì ông bà cũng bị mất luôn Medicaid. Lúc bị mất Medicaid thì ông bà phải chịu trách nhiệm chi trả phần bảo phí phần B hàng tháng.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

C) Thỉnh thoảng, ông bà nhận được khoản bồi thường của bảo hiểm do tai nạn, lao động… Số tiền này được coi là thu nhập. Do đó ông bà cần báo cáo với sở ASXH để họ điều chỉnh lại số tiền SSI của những tháng sau. Cho dù ông bà rút tiền ra chi dùng, thì số tiền này cũng sẽ được cơ quan bảo hiểm báo cáo đến sở ASXH.