Hỏi

Tôi sinh năm 1962, qua Mỹ được 26 năm và đi làm được 5 năm thì chuyển qua làm nails cho tới bây giờ (hàng năm tôi khai thuế 1099). Nếu muốn nghỉ hưu năm 62 tuổi, tôi được quyền lợi hưu trí không? Hay phải xin trợ cấp của chính phủ. Tôi không có nhà, chỉ có 1 xe Audi Q5 (2011). Chồng tôi qua Mỹ cùng thời gian, có đi làm muốn về hưu cùng tôi (vợ chồng cùng năm sinh), ông có 401K (khoảng $50k) có 1 xe Toyota 2021, không có nhà. Xin bà trả lời giúp. Cảm ơn nhiều.

Trả lời

Bà đến Mỹ được 26 năm, trong đó có 5 năm đầu đi làm và khai thuế qua mẫu W 2. Với 5 năm làm việc ấy, bà đã có được 20 tín chỉ An sinh xã hội. Sau đó, bà chuyển qua làm nails và hằng năm, bà dùng mẫu 1099 để khai thuế. Trong trường hợp bà khai thuế nhưng khai thu nhập ròng không có bao nhiêu hoặc việc làm ăn thua lỗ, bà không đóng thuế An sinh xã hội và Medicare. Nếu như thế thì bà không tạo được tín chỉ An sinh xã hội, do đó sẽ không đủ điều kiện để xin quyền lợi hưu bổng. Nhưng nếu khai thuế trên mẫu 1099, sau khi trừ các chi phí phục vụ cho việc làm nails, có thu nhập ròng rồi đóng 13.50% thuế An sinh xã hội và Medicare thì bà tạo được tín chỉ An sinh xã hội. Muốn biết có được bao nhiêu tín chỉ và nếu đủ tín chỉ thì mức tiền hưu ở mỗi độ tuổi là bao nhiêu, bà có thể tạo cho mình trương mục An sinh xã hội bằng cách vào trang mạng www. ssa.gov, mở My Social Security Account; qua trương mục này bà sẽ có đủ thông tin về số tín chỉ bà tạo được trong suốt thời gian làm việc ở Mỹ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 4 năm 2022

Nếu bà không mở được cho mình My Social Security Account thì bà có quyền tải mẫu đơn SSA 7004 tại trang web https: www. ssa.g ov forms ssa- 7004. Pdf.  Xong, điền đơn và gửi mẫu này về địa chỉ:

Social Security Administration

Wilkes Barre Direct Operations Center

P.O. Box 7004

Wilkes Barre, PA 18767 – 7004.

Sau đó, Sở An sinh xã hội sẽ gửi cho bà bảng ước tính ASXH qua đường bưu điện. Thí dụ, không có đủ 40 tín chỉ ASXH thì bà không hội đủ điều kiện để xin hưu non nhưng bà có thể xin quyền lợi của người phối ngẫu ăn theo hồ sơ làm việc của người chồng, khi ông nhà về hưu.

Với số tài sản ông bà sở hữu thì bà không hội đủ điều kiện để xin trợ cấp SSI cho người cao niên.

ANGIE HO QUANG