Hỏi

Tôi tên là Vy Trần. Tôi là US citizen và đang lãnh tiền SSA direct deposite vào ngân hàng ở Mỹ, tôi định về Vietnam chơi một thời gian. Xin bà cho biết là tôi có phải báo cáo cho cơ quan Social Security Office không? Cám ơn bà.

Trả lời

Ông cho biết là công dân Hoa Kỳ và đang lãnh tiền SSA. Cơ quan An sinh xã hội quản lý hai chương trình là quyền lợi An sinh xã hội và Trợ cấp lợi tức bổ sung SSI. Có sự ràng buộc về điều kiện vắng mặt ở Hoa Kỳ quá ba mươi ngày dành cho người hưởng SSI. Bất luận là công dân  Hoa Kỳ hay thường trú nhân, người lãnh SSI (bất luận đi đến đâu) chỉ được phép đi ra khỏi Mỹ dưới 30 ngày. Nếu đi quá 30 ngày sẽ bị mất trợ cấp SSI. Trong lúc đó người lãnh quyền lợi An sinh xã hội gồm có hưu bổng, tàn tật hay tồn sinh thì điều kiện du lịch có phần khác nhau. Người lãnh SSA là thường trú nhân chỉ được rời xứ Mỹ không quá sáu tháng, trong lúc đó công dân Hoa Kỳ sẽ không bị hạn chế về thời gian. Riêng đối với nơi đến là Việt Nam thì khi về đến VN, điều đầu tiên ông cần  làm là liên lạc với toà Ðại sứ hay toà Lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam, nơi đó có văn phòng cung cấp dịch vụ cho ngoại kiều sẽ hướng dẫn ông cách thức để tiếp tục nhận  tiền hưu qua đường chuyển ngân trực tiếp hay nhận chi phiếu giấy.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 1 tháng 4 năm 2021

Hỏi

Thưa bà, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi bắt đầu lãnh lương hưu lúc 65 tuổi. Vợ tôi năm nay 63 tuổi. Nếu muốn lãnh tiền hưu ăn theo tôi khi được 65 tuổi thì vợ tôi được nhận bao nhiêu phần trăm trên tiền hưu của tôi? Xin cám ơn bà.

Trả lời

Theo quy định hiện nay, vợ chồng phải hội đủ một trong các điều kiện dưới đây mới được hưởng quyền lợi ăn theo:

  1. Hiện vợ chồng đang sống chung với nhau thì cuộc hôn nhân phải trải qua ít nhất là 9 tháng.
  2. Nếu vợ chồng đã ly hôn thì cuộc hôn nhân đó phải kéo dài ít nhất là 10 năm.

Ngoài ra, còn phải tính đến tuổi tác và thời gian làm việc của người ăn theo. Cụ thể là:

– Nếu người ăn theo không có đủ tín chỉ An sinh xã hội thì sẽ được hưởng trọn vẹn quyền lợi ăn theo của mình.

– Nếu người ăn theo có đi làm và đủ tín chỉ An sinh xã hội và tiền hưu cao hơn mức ăn theo thì chỉ nhận được tiền hưu trí của mình mà thôi.

– Nếu người ăn theo có đi làm nhưng tiền hưu ít hơn tiền ăn theo thì trước hết nhận số tiền hưu của mình và sau đó nhận thêm phần chênh lệch trên hồ sơ của người kia.

Về tỉ lệ ăn theo của người vợ/chồng được quy định như sau:

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 1 tháng 4 năm 2021

– Người ăn theo khi đến 62 tuổi thì có quyền xin hưởng quyền lợi ăn theo của người phối ngẫu. Ở tuổi này sẽ được nhận 35% so với tiền hưu của người phối ngẫu. Cứ mỗi năm sau đó tăng dần.

– Nếu bà nạp đơn lúc 65 tuổi, bà sẽ nhận được 38.89% trên số tiền hưu của ông.

Riêng ông về hưu lúc 65 tuổi nên không hưởng được hưu toàn phần (66 tuổi) nên phần ăn theo của bà cũng vì vậy mà ít đi.