Hỏi

Tôi năm nay 69 tuổi và vợ 68 tuổi, qua Mỹ được 12 năm có đi làm khai thuế chung, nay tôi được 28 tín chỉ, vợ 26 tín chỉ. Không may vợ tôi lâm bịnh viêm não giờ không bình thường, tôi phải ở nhà chăm sóc không đi làm được. Vợ chồng tôi chưa có quốc tịch, đang ở Baltimore, MD. Tôi xin hỏi bà: vợ chồng tôi có xin được phúc lợi không và tên tiếng Anh là gì? Phúc lợi tùy theo tiểu bang hay chung của nước Mỹ? 

Đáp

Ông bà qua Mỹ ở độ tuổi đã cao nên cả hai người đều không đạt được tiêu chuẩn hưu bổng, vì mỗi người không ai làm đủ cho mình mức tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội.

Và cả hai người đều chưa là công dân Hoa Kỳ.

Cơ quan An sinh xã hội quản trị hai chương trình là Quyền lợi An sinh xã hội trong đó có hưu bổng, tàn tật hay tồn sinh, và chương trình thứ hai là Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung)

SSI nhằm giúp đỡ người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế.

Chi phiếu tối đa của SSI cho một đôi vợ chồng là $1,157/ tháng.

Tài sản được quy định: $2,000.00 cho một cá nhân và $3,000.00 cho một đôi vợ chồng.

Bên cạnh những điều kiện về thu nhập và tài sản, người nạp đơn còn phải là:

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 30 tháng 6 năm 2022

1) Công dân Hoa Kỳ hoặc

2) Có được 40 tín chỉ An sinh xã hội hoặc

3) Là đôi vợ chồng có quyền mượn nhau tín chỉ, khi tổng số tín chỉ trên 40 tín chỉ

Nếu hội đủ điều kiện về thu nhập và tài sản ông bà sẽ rơi vào tiêu chuẩn thứ ba.

Ông bà gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn và tiến hành thủ tục nạp đơn.

Khi được chấp thuận SSI là chương trình do chính quyền liên bang quản trị, ông bà cũng sẽ được hưởng trợ giúp y tế Medicaid do chính quyền tiểu bang quản trị.

Cần mang theo thẻ xanh, thẻ An sinh xã hội và Bank statement.

Hỏi

Tôi 81 tuồi, vợ tôi 79 tuổi. Gia đình tôi được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O từ năm 1994. Tôi làm việc liên tục 11 năm có đóng tiền An sinh Xã hội nên  được 44 credits. Tôi nghỉ hưu từ năm 2005 cho đến bây giờ. Hàng tháng, hiện tôi nhận được tiền hưu là $775, và tiền hưu ăn theo của vợ tôi là: $328. Ngoài ra cả hai vợ chồng được cấp thêm tiền SSI: $74. Tổng cộng là:  $1,177.

Câu hỏi của tôi như sau: “Nếu không may tôi qua đời vào lúc này thì hàng tháng vợ tôi sẽ nhận được bao nhiêu để sinh sống?”. 

Đáp

Cả hai ông bà đều đã vượt quá tuổi hưu toàn phần. Hiện nay ông bà đều được hưởng quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội và số trợ cấp khiêm nhường của chương trình SSI. Nếu không may ông qua đời, ngay lúc này hay trong vài mươi năm nữa, khi ông ra đi bà nhà sẽ chuyển qua nhận số 100% tiền hưu bổng của ông. Hiện nay chi phiếu tối đa của chương trình SSI dành cho một cá nhân là $771.00 tháng.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

Nếu ông mất đi vào lúc này bà sẽ nhận được số $775.00 tháng. Lưu ý rằng bà sẽ tiếp tục được hưởng một chút SSI vì cơ quan  An sinh xã hội sẽ miễn trừ $20.00 đầu tiên trên số tiền hưu bổng. Như thế bài toán sẽ được áp dụng như sau:

1) 775 – 20= 755

2) số tiền SSI 771 – 755= 16

Như vậy mỗi tháng bà sẽ nhận được hai chi phiếu

1) quyền lợi tồn sinh trên hồ sơ làm việc của ông $775.00

2) số tiền 16 đô la trên chi phiếu SSI

Nhờ có một chút tiền trên chi phiếu SSI bà nhà sẽ duy trì được Medicaid.