Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Việc sử dụng medicare

Hỏi

Thưa bà Angie, tôi đang lãnh tiền hưu toàn phần và vẫn còn tiếp tục làm cho tới năm 2023 nên không dùng Part B. Tôi dự tính sau này sẽ thường xuyên về Việt Nam nên phân vân có nên đóng tiền $170.10/tháng cho Part B hay không? Xin bà tư vấn giúp tôi. Thành thật cám ơn bà.

Trả lời:

Bước vào tuổi 65, ông/bà đủ điều kiện để ghi danh vào chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ liên bang quản trị là Medicare. Medicare có 3 phần chánh là A, B và D. Ông/bà cho biết là đã lãnh tiền hưu toàn phần và vẫn còn đi làm và sẽ còn làm đến năm 2023 nên không dùng phần B. Ðiều này cho phép tôi hiểu rằng ông/bà ghi danh phần A khi được 65 tuổi, nơi làm việc có bảo hiểm y tế nên ông/bà có quyền không mua và không sử dụng Medicare phần B.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 2 tháng 3 năm 2023

Một khi không còn làm việc nữa, không còn bảo hiểm y tế ở sở làm ông/bà có quyền tham gia vào Medicare phần B trong thời hạn ghi danh đặc biệt. Trong năm 2022 bảo phí Medicare phần B là $170.10/ tháng. (Số bảo phí phần B có khuynh hướng tăng hằng năm).

Khi ghi danh vào Medicare phần B, sở An sinh xã hội sẽ tự động khấu trừ $170.10/tháng trong tiền hưu bổng của ông/bà. Biết rằng một khi rời lãnh thổ Hoa Kỳ thì không sử dụng được Medicare, tuy nhiên nếu muốn duy trì bảo hiểm này thì hàng tháng vẫn phải đóng bảo phí.

Ông/bà phân vân có nên đóng bảo phí phần B không, khi thường xuyên về Việt Nam? Xin nhắc ông/bà là không đóng bảo phí, có nghĩa là sẽ không còn hưởng Medicare nữa và khi trở về Mỹ, nếu rủi ro đau bệnh thì ông bà không được hưởng sự chăm sóc y tế. Ðiều tôi muốn chia sẻ thêm là sau khi cắt Medicare, nếu ông bà muốn ghi danh trở lại thì phải chờ đến thời hạn ghi danh từ ngày 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 3 hằng năm.

AHQ