Hỏi

Kính thưa chị Angie,

Tôi có một câu hỏi liên quan đến Retirement Benefit, mong chị trả lời cho. Cảm ơn chị rất nhiều. 

Tôi sinh vào tháng 2 năm 1955, quốc tịch Hoa Kỳ và đã làm việc đủ 40 credits. Tính đến tháng 04, tôi đủ tuổi Full retire. Hiện nay, tôi vẫn còn tiếp tục làm việc. Trước đây tôi định đến hết năm nay sẽ nghỉ làm việc, nên vào ngày 03/20/2021 tôi đã điền đơn apply online để được hưởng benefit nhưng chưa sign và submit, chỉ save & exit. Trong application form có nói ngày official date là 03/20/2021 và nếu tôi không sign và submit trước ngày 09/20/2021 thì retirement benefit có bị mất? Nay tôi có ý định sẽ retire vào tháng 04/2022 (67 tuổi 2 tháng), và sẽ re-apply vào tháng 01/2022, như vậy tôi có bị mất benefit không và tôi phải làm sao để cancel Application Form đã điền và đã saved vào ngày 03/20/2021?

(Ghi chú: trong S/S statement estimate tiền full retire lúc 66 tuổi 2 tháng là $901/tháng, như vậy nếu retire lúc tôi 67 tuổi 2 tháng có được tăng thêm 8% không?).

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị!

Trả lời

Thưa ông,

Ông nạp đơn trực tuyến để xin quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội. Trong thủ tục nạp đơn trực tuyến, có những câu hỏi ông cần phải nghiên cứu trước khi trả lời. Ví dụ như, ông phải cung cấp số của bằng quốc tịch, do đó ông có quyền save và exit. Ðơn chỉ được cứu xét khi nào ông ký tên và gửi đi.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

Trong đơn đã gửi, ông có ý định về hưu ở độ tuổi hưu toàn phần. Ở độ tuổi hưu toàn phần ông sẽ được lãnh 100% trên khoản tiền hưu bổng. Khi ông thay đổi ý, muốn về hưu ở tuổi 67 và 2 tháng thì số tiền sẽ được tăng 8%.

Hỏi

Kính thưa bà,

Tôi sanh ngày 20/6/1947. Vợ tôi sanh ngày 07/10/1950. Cả hai đã có quốc tịch Mỹ. Về tài sản, tôi chỉ có căn nhà không có thu nhập nào khác. Nay chúng tôi muốn xin tiền già. Xin bà hướng dẫn giúp. Cám ơn bà rất nhiều.

Trả lời

Là người cao tuổi, chúng ta có thể hội đủ điều kiện để xin hai chương trình do cơ quan An sinh xã hội quản trị:

  1. Quyền lợi hưu bổng ASXH cho những người có đi làm và đóng đủ số tối thiểu 40 tín chỉ ASXH.
  2. Nếu không có đủ số tín chỉ ASXH nhưng là công dân Hoa Kỳ thì có thể xin ghi danh vào chương trình SSI.

Chính phủ quy định tổng số tài sản của vợ chồng không được vượt quá mức $3,000.00. Tài sản bao gồm: Tiền ký thác trong ngân hàng dưới mọi hình thức, bất động sản và tất cả những gì có thể chuyển thành tiền mặt. Dù vậy cũng có những thứ không tính là tài sản như căn nhà đang cư ngụ, phương tiện di chuyển đầu tiên, huyệt mộ hay khế ước hậu sự có mệnh giá ít hơn $1,500.00

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 18 tháng 8 năm 2022

Hiện nay, các văn phòng An sinh xã hội địa phương đóng cửa vì COVID, do đó có hai cách để tiến thành thủ tục nạp đơn.

  1. Nạp đơn trực tuyến qua trang mạng www. socialsecurity.gov
  2. Gọi số điện thoại 1- 800 -772 – 1213 để lấy hẹn, khi có được cuộc hẹn, đúng vào ngày giờ hẹn thì nhân viên sở ASXH sẽ phỏng vấn ông bà qua điện thoại. Nếu ông muốn được phỏng vấn bằng tiếng mẹ đẻ ông có quyền yêu cầu lúc làm cuộc hẹn.

Ông cần chuẩn bị số An sinh xã hội, bằng quốc tịch, thông tin về trương mục ngân hàng cho việc chuyển ngân trực tiếp.

Ông cho biết không có thu nhập. Những câu hỏi trong cuộc phỏng vấn sẽ liên quan đến việc: nếu không có thu nhập thì làm thế nào ông bà trang trải những chi phí về nhà cửa, và các chi tiêu khác? Nếu ông bà có ai khác giúp đỡ các chi phí trên, thì chính phủ coi như ông bà cũng đã được trợ giúp và sự trợ giúp này cũng được xem là thu nhập. Mục đích chính của SSI là giúp người thụ hưởng có số tiền hàng tháng để chi trả những nhu cầu cần thiết như ăn và ở. Nếu có người nào giúp đỡ thì ông bà chỉ nhận được 2/3 số tiền SSI cấp phát.

Trong năm 2021 số tiền SSI căn bản cho một đôi vợ chồng là $1,191.00/ tháng.