Hỏi

Chào cô Hồ Quang

Năm nay tôi 66 tuổi. Năm 1993 tôi có hôn thú với người chồng cũ nhưng tới năm 2000 thì ly dị. Bây giờ tôi làm hồ sơ xin tiền hưu, sở ASXH nói nếu có hôn thú với người chồng cũ thì sẽ được hưởng tiền hưu theo người đó (vì lương của tôi thấp). Vậy trong trường hợp này tôi có được không, xin cô giải đáp giùm. Cám ơn cô nhiều.

đáp

Một người đi làm và có đóng thuế An sinh xã hội ở Hoa Kỳ, có được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội khi đến độ tuổi hưu sẽ hội đủ điều kiện để xin quyền lợi hưu bổng. Có thể xin quyền lợi hưu bổng ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ðộ tuổi hưu sớm nhất là 62, được xem là hưu non. Kế đến là tuổi hưu toàn phần.

Tuổi hưu toàn phần là bao nhiêu còn tuỳ thuộc vào năm sanh của mỗi người. Sanh từ:

1943 đến 1954 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi.

1955: 66 tuổi và hai tháng

1956: 66 tuổi và 4 tháng

1957: 66 tuổi và 6 tháng

1958: 66 tuổi và 8 tháng

1959: 66 tuổi và 10 tháng

và những vị sanh sau năm 1960, tuổi hưu toàn phần sẽ là 67 tuổi.

Riêng những vị có đi làm, số năm làm việc ít ỏi, hay ngay trường hợp không có đủ tín chỉ An sinh xã hội nhưng có kết hôn, sẽ được hưởng quyền lợi ăn theo trên hồ sơ hưu bổng của người phối ngẫu. Công thức về tuổi tác cũng sẽ áp dụng giống như vừa trình bày phần trên. Tuy nhiên vì là quyền lợi ăn theo nên tỷ lệ ăn theo sẽ được quy định như sau:
Nếu người hôn phối ăn theo ở độ tuổi 62 sẽ được hưởng 35% trên số tiền hưu của người kia. Trong trường hợp người hôn phối đạt được tuổi hưu toàn phần thì sẽ nhận được đến mức 50% trên quyền lợi hưu bổng của người hôn phối. Lưu ý, có những tình huống mà bản thân người ăn theo có phần tiền hưu trên chính hồ sơ làm việc của mình thì ưu tiên sẽ nhận tiền của mình trước, nếu số tiền ấy ít hơn phần tiền ăn theo thì sẽ nhận được phần sai biệt.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Nay nói về tình trạng vợ chồng. Vợ chồng đang chung sống với nhau, thì cơ quan An sinh xã hội đòi hỏi hôn nhân này phải xảy ra một năm sau ngày chính thức kết hôn. Ðối với những đôi vợ chồng đã chia tay thì luật lệ đòi hỏi hôn nhân phải kéo dài tối thiểu 10 năm. Bà cho biết đã kết hôn từ năm 1993 nhưng đã ly dị năm 2000. Như vậy thời gian sống chung với người chồng cũ chỉ có 7 năm do đó bà không hội đủ điều kiện để xin ăn theo hồ sơ hưu bổng của người chồng cũ.

Hỏi

Xin chào cô Hồ Quang. Ngày 27/9/ 2019 chị tôi có lên sở ASXH Dallas để ghi danh vào Medicare part A. Chị ấy cũng update các thông tin của chị cho nhân viên biết. Họ nói 4 tuần sau sẽ gởi thẻ Medicare về nhưng tới nay chị ấy cũng chưa nhận được thẻ. Mỗi lần lên là chị phải nghỉ làm. Xin hỏi cô, chị tôi có thể gọi điện lên hỏi được không, nếu được thì gọi số nào. Xin cô chỉ giùm. Cám ơn cô nhiều.

Đáp

Hiện nay nơi nơi đều khuyến khích việc giao dịch qua hệ thống Internet. Do đó việc ghi danh vào chương trình Medicare hay nạp đơn xin quyền lợi An Sinh Xã Hội đều có thể thực hiện trực tuyến. Trang mạng để nạp đơn qua các chương trình An sinh xã hội là www. socialsecurity.gov

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 30 tháng 6 năm 2022

Sau khi đã nạp đơn và chưa nhận được thẻ thì có thể theo dõi hồ sơ bằng cách gọi số 1-800-772-1213.