Hỏi

Hiện nay, tôi sống với mẹ và em trai tôi tại California. Mẹ tôi năm nay 87 tuổi, được hưởng các quyền lợi sau: SSI: $943.72 / tháng; IHSS:  $1,080.00 / tháng (do tôi là con gái chăm sóc); Food stamp: $ 204 / tháng. Mẹ tôi có thẻ Medicare & Medicaid (của Cali).

Em trai tôi 53 tuổi, bị bệnh, không đi làm được. Em trai tôi được hưởng các quyền lợi sau: SSI: $943.72 / tháng; IHSS: $729 / tháng (do tôi chăm sóc). Em tôi có Medicaid của Cali, đi bác sĩ, mua thuốc và nằm bệnh viện miễn phí.

Hiện nay, gia đình tôi có ý định chuyển sang Texas. Vậy, xin được hỏi:

1/ Nếu mẹ và em trai tôi sang sống tại Texas thì tiền phúc lợi SSI, IHSS, Food stamp được bao nhiêu cho từng người?

2/Texas có chương trình chăm sóc tại gia (IHSS: In-home supportive services) không?

3/ Texas có chương trình Medicaid dành cho người có lợi tức thấp (dưới $17,000 / năm? Và người có bệnh, không đi làm được?)

Xin cám ơn và trân trọng kính chào Bà.

Trả lời

SSI là chương trình trợ cấp do chính quyền liên bang quản trị. Mức căn bản của một chi phiếu SSI cho một cá nhân là $783.00/ tháng.

Tuy nhiên có một số tiểu bang như California, người nhận SSI sẽ có nhận thêm phần phụ trội do chính quyền tiểu bang cung cấp. Hiện nay bà cụ và người em đang nhận mỗi người số tiền $943.72/ tháng. Một khi dọn qua Texas mỗi người chỉ nhận được $783.00/ tháng mà thôi.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 1 tháng 12 năm 2022

Ngoài chương trình Medicare, người có thu nhập thấp được thêm Medicaid. Ở Cali Medicaid được gọi là Medi CAL. Chương trình Medi CAL có cách thức quản lý các chương trình chăm sóc tại gia khác hơn những tiểu bang khác. Những cán sự xã hội thuộc cơ quan chính phủ sẽ lượng giá tình trạng sức khỏe của mỗi đương sự và chuẩn thuận số giờ được chăm sóc. Người cung cấp dịch vụ y tế cho thân nhân của mình qua chương trình IHHS sẽ được trả lương trực tiếp từ chính phủ. Và điều đặc biệt ở Cali, nếu người chăm sóc sống chung nhà với người thụ hưởng thì số tiền lương này không phải đóng thuế.

Như  đã chia sẻ, qua Texas mỗi người sẽ được hưởng $783.00 tiền SSI, trợ cấp tem phiếu còn tuỳ thuộc vào mức chi tiêu và Medicaid ở Texas cũng có cách quản trị khác Cali. Người hưởng Medicaid ở Texas sẽ phải chọn cho mình một chương trình bảo hiểm y tế Medicaid Star. Ðó là  công ty bảo  hiểm y tế tư nhân được sự chuẩn thuận của chính phủ để quản lý sức khoẻ cho người thụ hưởng. Nếu người nhận Medicaid cần có người chăm sóc cho mình thì chương trình bảo hiểm mình chọn sẽ gửi y tá đến thăm hỏi và lượng định số giờ cần được chăm sóc. Sau đó người thụ hưởng sẽ liên lạc với một công ty có hợp đồng với chính phủ để tiến hành việc chọn người.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 17 tháng 11 năm 2022

Công ty chuyên về chăm sóc tại gia sẽ trả lương cho người chăm sóc và khác với Cali, người đi làm nhận phần lương chăm sóc thân nhân cho dù ở riêng hay ở chung đều có trách nhiệm đóng thuế An sinh xã hội và thuế lợi tức. Chương trình Medicaid ở Texas có những ràng buộc khắt khe hơn. Những đối tượng nhận được Medicaid như:

– Trẻ em vị thành niên thuộc  gia đình có lợi tức thấp

– Phụ nữ mang thai

– Người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế.

Do đó mặc dù có bệnh những người nạp đơn có đi làm có lương thì chỉ có thể ghi danh vào chương trình Obamacare mà thôi.

ANGIE HO QUANG.