Hỏi

Em muốn hỏi về tiền hưu cho ba mẹ em. Số là ba mẹ em về Việt Nam sống từ đầu năm nay, tiền SSI thì họ cắt rồi nhưng tiền hưu thì mọi người đều nói mình đi đâu cả thế giới cũng không bị cúp, nhưng sao trong tháng vừa rồi và tháng này tự nhiên người ta cắt giảm tiền hưu của ba em từ 438 đồng xuống còn 289 đồng còn má em thì họ không gửi đồng nào hết. Gọi lại thì họ nói tùm lum là phải có QMB gì đó. Cô có biết tại sao mà người ta cắt giảm tiền hưu của ba mẹ em không? Kính mong cô giải đáp giùm và em phải làm gì để giúp cho ba mẹ có một số tiền để sinh sống.

Cảm ơn thật nhiều.

Trả lời

Người đi làm, có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare, khi tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội và đến tuổi sớm nhất là 62 tuổi sẽ đủ điều kiện lãnh tiền hưu và khi được 65 tuổi sẽ được hưởng Medicare là bảo hiểm y tế do cấp liên bang quản trị. Medicare có những phần chính như A, B và D. Ðối với phần B, người thụ hưởng phải đóng bảo phí hàng tháng (trong năm 2020 là $144.60)

Trong trường hợp nhận được số tiền hưu không cao lắm, người nầy có thể xin thêm Trợ cấp lợi tức bổ sung (SSI) và nhận được phần sai biệt qua chương trình nầy. Một khi nhận được SSI sẽ có thêm Medicaid do chính quyền tiểu bang quản trị. Một khi có vừa Medicare và Medicaid thì người thụ hưởng không phải đóng phần bảo phí Phần B hàng tháng. (Medicaid trang trải giùm những chi phí ấy)

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 24 tháng 11 năm 2022

Khi rời lãnh thổ Hoa Kỳ quá 30 ngày, mất SSI và Medicaid, nên mất luôn quyền lợi được hỗ trợ tiền đóng phần B là $144.60, nên sở An sinh xã hội lại khấu trừ bảo phí phần B trên chi phiếu hưu bổng. Cho dù biết rằng sẽ không sử dụng được bảo hiểm y tế Medicare ở nước ngoài.

Hỏi

Chào bà Hồ Quang, nhờ bà giải đáp thắc mắc về việc như sau:

  1. Vợ tôi có tiệm nails, nhưng làm ăn thua lỗ; vậy sau này xin vào nhà dưỡng lão, cơ quan thuế vụ tính ngược lại thuế 3 năm hoặc 5 năm trước không vậy?
  2. Chúng tôi sinh sống cách xa Trường Nguyên market 55 phút lái xe, phương tiện di chuyển nhờ vào con trai, nay con trai đã đi làm xa vì cuộc sống của nó. Chúng tôi dự định bán căn nhà đó $170,000 và di chuyển về gần cộng đồng Việt Nam (Arlington,TX) vậy có cách nào hợp lý nhất bán nhà cũ mua nhà mới mà không bị mất tiền SSI.

Mong bà giải thích và giúp ý kiến

Trả lời

Người muốn xin vào nhà an dưỡng (Nursing Home) phải hội đủ điều kiện về thu nhập và tài sản. Quy định về tài sản cho phép một cá nhân có quyền sở hữu tổng số tài sản lên đến mức $2,000.00.

Câu hỏi ông đặt ra về câu chuyện thua lỗ trên cơ sở thương mại của bà nhà, yếu tố thua lỗ này không áp dụng trong việc cứu xét hồ sơ nhập vào viện dưỡng lão của bà.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 10 tháng 11 năm 2022

Ông đang lãnh SSI. SSI là chương trình trợ giúp cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế. Tuy nhiên căn nhà ông bà đang cư ngụ không bị coi là tài sản. Nay với ý định chuyển đổi nơi cư ngụ, ông bà cần thông báo cho sở An sinh xã hội toan tính nầy. Sau khi bán được nhà, dùng hết số tiền bán nhà để mua căn nhà mới thì sự việc nầy không ảnh hưởng đến trợ cấp SSI. Ông bà có 3 tháng để chu toàn việc nầy.