Hỏi

Em năm nay 58 tuổi. Chồng em đã về hưu đúng tuổi 66. Em có ý định về hưu ở tuổi 62. Nếu chồng em chẳng may qua đời, khi đó em đủ tuổi nghỉ hưu toàn phần thì chuyển sang lãnh hưu của chồng em, phải không cô? Hay em vẫn lãnh phần lương hưu non của mình?

Trả lời

Hiện nay người muốn về hưu ở tuổi 62, ưu tiên sẽ lãnh phần tiền của mình trước.

Sau khi biết được tiền hưu của mình mới so sánh mức hưu được hưởng từ lương hưu của chồng. Sanh năm 1962, bà chỉ được hưởng phần ăn theo độ 32.5% tiền hưu bổng của chồng.

Trường hợp chồng bà qua đời, khi bà đúng tuổi hưu toàn phần (67 tuổi), bà sẽ được hưởng 100% số tiền ông được hưởng.

Hỏi

Tôi sinh năm 1944, đã về hưu và đang nhận tiền hưu từ An sinh xã hội. Ngoài tiền hưu ít ỏi đó, tôi không có tài sản nào đáng giá. Vậy xin hỏi bà, tôi có thể xin được những trợ cấp nào khác, nhất là về sức khỏe.

Cám ơn bà.

Trả lời

Ông đang lãnh hưu bổng An sinh xã hội. Ðó là quyền lợi của ông sau thời gian đi làm, có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare. Vì là quyền lợi nên ông không bị giới hạn thu nhập (ông sanh năm 1944, đã qua tuổi hưu toàn phần). Qua chương trình hưu bổng ông cũng không bị hạn chế về số tài sản đang có.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 12 tháng 5 năm 2022

Ông có số thu nhập khiêm nhường, dưới mức của chi phiếu qua chương trình SSI (năm 2021 chi phiếu SSI sẽ là $794.00 tháng).

Chương trình SSI nhằm giúp đỡ người trên 65 tuổi, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế. Một cá nhân được quyền có tài sản đến $2,000.00. Tài sản ở đây được hiểu là bao gồm tiền ký quỹ trong ngân hàng dưới mọi hình thức và những gì có thể đổi thành tiền mặt. Dù vậy cũng có những thứ mà chính phủ không tính là tài sản như căn nhà đang trú ngụ (điều này không áp dụng cho trường hợp của ông) hay phương tiện di chuyển đầu tiên mà ông sở hữu.

Trong trường hợp ông có những chi phí hay nợ nần cần thanh toán, ông nên giải quyết. Khi số tiền trong ngân hàng ít hơn mức $2,000.00  ông có thể tiến hành thủ tục xin thêm SSI. Ông có thể lên mạng www.socialsecurity.gov để nạp đơn trực tuyến hoặc ông có thể gọi số 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Ông có chia sẻ rằng không thông thạo Anh văn thì trong lúc làm cuộc hẹn ông có thể yêu cầu bằng đôi câu tiếng Anh như: “I do not speak English, please interview in Vietnamese”.

Một khi hồ sơ SSI được chấp thuận, ông sẽ được hưởng thêm Medicaid. Ông đang có Medicare nguyên thuỷ có nghĩa là ông phải đóng premium part  B, lúc có thêm Medicaid ông sẽ được Medicaid giúp ông chi trả bảo phí phần B hằng tháng, tiền deductible, phần 20% phụ đóng cũng như được mua thuốc theo toa với giá tượng trưng.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 19 tháng 5 năm 2022

Khi văn phòng y tế và xã hội của tiểu bang nhận được thông tin ông được nhận SSI, nơi đây sẽ cấp cho ông Medicaid, cũng như SNAP, viết tắt của Supplemental Nutrition Assistance Program (nôm na gọi là Food Stamp)

Song song đó, ông cũng có thể liên lạc với cơ quan tài trợ gia cư để nạp đơn hầu nhận được sự giúp đỡ của chính phủ về mặt nhà cửa.

Xã hội Mỹ có những chương trình giúp đỡ người ít may mắn, thì nếu có nhận được những sự hỗ trợ đó cũng trong tinh thần tương thân tương ái của những người cùng sống chung trong một đất nước.

ANGIE HO QUANG