Hỏi:

Chào cô Hồ Quang,

Tôi sinh 6/1949 và hiện đang là nhân viên chính thức tại Bưu Điện (US Postal Service). Tôi vừa nhận được thông báo từ Thrift Saving Plan (TSP) về những thay đổi có hiệu lực từ Sep 5, 2019 đối với những người về hưu và số tiền hưu trí được yêu cầu rút ra tối thiểu theo yêu cầu từ IRS.

Tôi sẽ chính thức 70.5 tuổi vào tháng 12/2019, và có một vài câu hỏi dưới đây:

  1. Tôi có phải rút tiền theo quy định, hay được phép tiếp tục duy trì số tiền 401(K) hiện đang có khi vẫn đang tiếp tục làm việc tại USPS sau tháng 12/2019?
  2. Hiện có bất cứ văn bản chính thức hướng dẫn những quy định về việc quy định số tiền hưu trí cần phải rút ra như thế nào?

Xin cảm ơn.

Đáp:

Ông đang phục vụ tại Bưu điện (US Postal Service). Ông là nhân viên chính phủ Liên Bang. Nếu gia nhập vào cơ quan này trước năm 1983, ông đi làm mà không có đóng thuế An Sinh Xã Hội thì khi về hưu ông sẽ nhận hưu bổng CSRS (Civil Service Retirement System). Nếu bắt đầu làm việc sau năm 1983, mọi công chức đóng góp vào quỹ An Sinh Xã Hội và Medicare cũng như tham gia vào quỹ FERS (Federal Employee Retirement System) cũng như Thrift Saving Plan (hình thức như quỹ 401K).

Tất cả nhân viên chính phủ Liên Bang đều có quyền tham gia vào TSP. Ðiều khác biệt là qua chương trình CSRS nhân viên chỉ được đóng góp phần cá nhân của mình, trong lúc đó nhân viên thuộc hệ thống FERS ngoài chuyện đóng góp cá nhân còn có sự đóng góp của cơ quan, ngang tới mức 5% số lương nếu người nhân viên có khả năng đóng góp tới mức tối thiểu 5% trên số lương của mình.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 5 tháng 1 năm 2023

Bất luận số lương làm được là bao nhiêu, nếu ông đóng góp vào TSP được 5%, chính phủ sẽ match cho ông 5%. Dù vậy con số mà sở thuế vụ IRS cho phép người đi làm được đóng góp vào 401(K) hay TSP được quy định như sau:

Trong năm 2019 được đóng góp $19,000.00; nếu tuổi trên 55 sẽ được quyền đóng góp thêm phần catch up là $6,000.00

Sang đến năm 2020 số tiền IRS cho phép để dành qua trương mục hưu trí TSP là $19,500.00, và phần catch up sẽ là $6,500.00.

Ðối với trương mục TSP, thời điểm bắt đầu được rút tiền ra là 59 tuổi rưỡi, và hạn chót để bắt đầu rút tiền ra là 70 tuổi rưỡi.

Nếu ở độ 70 tuổi rưỡi ông không còn làm việc cho chính phủ nữa thì ông phải tiến hành việc chọn lựa cách rút tiền. Tuỳ theo phương pháp chọn lựa, ông có thể rút tiền hàng tháng, hay chọn cách nhận tiền như niên kim, hoặc chuyển toàn bộ số tiền trong trương mục TSP sang quỹ hưu bổng IRA.

Tuy nhiên ông cho biết có ý định tiếp tục làm việc sau tuổi 70. Ngày nào còn làm việc, ông có quyền tiếp tục đóng góp vào TSP và chưa phải nghĩ đến chuyện rút tiền ra.

AHQ