Hỏi

Tôi sanh ngày 30-01-1954, đã về hưu. Tôi sống độc thân và tài sản là con số không. Hiện nay, hàng tháng tôi lãnh tiền RSOI là $156.00, SSI là $374.34 và trợ cấp thực phẩm là $141.00. Tôi thấy bà trả lời một độc giả tiền SSI là $794/tháng. Như vậy số tiền tôi lãnh được hàng tháng hiện nay có dưới mức chánh phủ ấn định không? Nếu đúng, tôi có thể xin lãnh bổ sung thêm và với cơ quan nào?

Trả lời

Ông đang lãnh hai nguồn tiền: quyền lợi hưu bổng và tiền trợ cấp SSI tổng số lên đến số $530.34/tháng. Ông độc thân nhưng không cho biết là đang sống một mình hay sống với ai?

Trong năm 2021, số tiền tối đa của chương trình SSI là $794.00/tháng. Ông đã nhận được quyền lợi hưu bổng là $156.00, số tiền này so ra ít hơn con số SSI hiện nay. Nhờ đó, ông có xin thêm được một phần tiền bổ sung qua chương trình SSI.

SSI là chương trình nhằm giúp đỡ người cao niên trên 65 tuổi, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế. Chủ trương của SSI là giúp người thụ hưởng có số tiền hàng tháng đủ để trang trải những chi tiêu cần thiết như tiền thuê mướn nhà, điện nước và thức ăn. Muốn được hưởng mức tối đa của chương trình này người nạp đơn phải chứng minh được rằng mình sẽ chu toàn những tốn phí về ăn ở.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 25 tháng 5 năm 2023

Trong trường hợp sống chung với một người khác thì người nạp đơn phải đóng góp đồng đều vào chi tiêu của gia đình đó. Thí dụ: ông sống với gia đình người quen. Gia đình này có 4 người, cộng thêm ông là người thứ năm thì ông phải đóng góp 1/5 trên số chi phí này; nếu ông sống một mình thì bản thân phải cáng đáng những chi phí của mình.

Ví dụ: ông sống chung với một gia đình nào đó nhưng không phải đóng góp, hay ở một mình nhưng có bạn bè hay thân nhân giúp đỡ việc thuê mướn v.v… thì không đạt được những yêu cầu trên nên ông chỉ nhận được 2/3 của số $794.00.

Do đó, muốn nhận được số tiền SSI cao hơn ông cần xem lại tình trạng ăn ở, cập nhật với sở An sinh xã hội và sẽ được giải quyết để nhận mức tối đa.

ANGIE HO QUANG