Hỏi:

Xin chào bà tôi có 2 vấn đề muốn hỏi bà xin bà giải đáp giùm, tôi sanh năm 1957 năm nay 62 tuổi. Hiện bây giờ tôi đang lãnh tiền bịnh tật vậy tới khi tôi tới tuổi retirement là 66 và 6 tháng thì tôi vẫn tiếp tục lãnh tiền bịnh hay là phải khai tiền retire. Và tôi cũng đã có Medicare và bảo hiểm Supplement với AARP và Part D thuốc với Cigna-HealthSpring nhưng vì lệ phí cao quá nên tôi muốn đổi qua chương trình Blue advantage HMO một thời gian khoảng 3 năm. Như vậy thời gian 3 năm sau tôi trở lại như cũ có bị ảnh hưởng gì tới Medicare không? Xin bà trả lời cho tôi biết cám ơn bà rất nhiều.

Trả lời

Là người đang hưởng quyền lợi bệnh tật An sinh xã hội SSDI, khi bước vào tuổi hưu bổng thì không phải làm gì cả, cơ quan An sinh xã hội sẽ tự động chuyển từ hồ sơ bệnh tật sang hồ sơ hưu bổng. Số tiền nhận được cũng như bảo hiểm y tế không có gì thay đổi. Trong lúc là người thụ hưởng quyền lợi bệnh tật thì theo định kỳ sẽ được yêu cầu tham gia vào cuộc tái khám xem sức khoẻ có gì thay đổi không?

Ðối với người bệnh thì 2 năm sau khi nhận được chi phiếu SSDI sẽ được hưởng Medicare phần A và phần B. Biết rằng Medicare phần B chi trả 80% của y tế phí khi sử dụng dịch vụ ngoại chẩn hay bill từ văn phòng bác sĩ. Trong tình huống này người có Medicare sẽ có 2 chọn lựa:

  1. Mua thêm một khế ước bảo hiểm y tế phụ, Medicare Supplement hay Medigap. Mua thêm khế ước có nghĩa là phải trả thêm phần bảo phí phụ trội. Thông thường các chương trình Medicare Supplement không có bao gồm phần mua thuốc theo toa Part D nên phải mua thêm một chương trình mua thuốc với thêm phần bảo phí phần D riêng.
  2. Tham gia vào chương trình Medicare Advantage. Ðó là những công ty cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế có sự đồng ý của cơ quan CMS (Center of Medicare and Medicaid Services).
Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 1 tháng 4 năm 2021

Thông thường các công ty bảo hiểm cung cấp chương trình Medicare Advantage hay mời chào người có Medicare ghi danh vào các chương trình này. Nhiều khi quý vị không phải đóng thêm phần bảo phí phụ trội, và nếu có chỉ phải đóng phần phụ đóng (co-pay) tượng trưng cho mỗi lần sử dụng dịch vụ y tế. Thêm vào đó các chương trình Advantage có bao gồm luôn phần mua thuốc theo toa,

Hằng năm từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 có thời gian Open Enrollment Period cho người đã có Medicare truyền thống được chuyển đổi sang Medicare Advantage hay ngược lại.

Hỏi:

Tôi sinh năm 1955,  có quốc tịch và đi làm đủ 40 tín chỉ. Social security có cho tôi biết khi tôi về hưu đủ 66 tuổi 2 tháng thì tôi sẽ được lãnh $900 mỗi tháng.

–  vậy số tiền đó có chính xác không hay có nhiều hơn hoặc ít hơn?

– Trong bank của tôi chỉ có $2,000 nhưng 401k tôi được $22,000, tôi định đầu năm sau sẽ rút ra để mua 1 chiếc xe, hiện giờ tôi không có nhà không có xe, và cuối năm sau tôi xin về hưu. Vậy khi đó tôi có được tham gia vào chương trình Medicare saving program không?

Trả lời

Ông nhận được số ước tính của Social Security Statement trước khi bước vào năm 2021. Ðến khi ông thực sự nạp đơn về hưu, con số ấy có thể khác đi đôi chút, có thể trong năm 2020 mức thu nhập của ông có khi cao hơn hoặc thấp hơn.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 1 tháng 4 năm 2021

Với số tiền hưu dự kiến vào năm tới là $900.00/tháng. Số hưu bổng nầy cao hơn mức SSI hiện nay ($783.00/tháng) Do đó ông sẽ không đủ điều kiện để xin SSI. Và khi chỉ có hưu bổng thì ông chỉ sẽ hưởng được Medicare mà thôi. Và với Medicare phần B và Phần D thì ông phải chịu trách nhiệm đóng bảo phí và phần phụ đóng.

Dù vậy chính phủ tiểu bang cũng có chương trình Medicare Savings Program, nhằm giúp đỡ người có mức hưu bổng có giới hạn. Sau khi rút tiền ra khỏi quỹ 401K để mua xe, ông cần lưu hồ sơ mua xe để chứng minh việc chi tiêu số tiền để dành.