Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho SởAn Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Medicare Open Enrollment 2023 bắt đầu từ 15 tháng 10 đến 7 tháng 12 hằng năm. Giai đoạn ghi danh này dành cho những người đang là thành viên của chương trình Medicare.

Biết rằng khi chúng ta nhận được thẻ Medicare truyền thống có ghi phần A và phần B thì người thụ hưởng chỉ được bảo đảm phần lớn chi phí y tế của mình.

Khi sử dụng phần A để nhập viện, chúng ta vẫn phải đóng Medicare Part A deductible, $1,600 cho năm 2023. Lúc đến văn phòng bác sỹ để được chữa trị hay sử dụng dịch vụ ngoại chẩn thì Medicare phần B chỉ trang trải 80% y tế phí và chúng ta chịu trách nhiệm 20% phụ đóng

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 28 tháng 3 năm 2024

Khi ấy chúng ta có 2 chọn lựa: 1) Mua thêm Medicare Supplement hay còn được gọi là Medigap.

Medicare Supplement có 10 plans như sau:

Quý vị có thể mua chương trình F và G của Medigap với mức dedutible cao.

Trước tháng 6 năm 2010 Medigap  Plan J cũng có thể được bán với mức deductible cao. Chọn lựa mua Medigap plan F chỉ dành cho người đã tham gia vào chương trình Medicare trước ngày 1 tháng Giêng năm 2020.

Ðối với những vị tham gia vào Medicare sau ngày 1 tháng Giêng năm 2020 có thể mua plan G cùng với mức deductible cao.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2023, số tiền deductible cho 3 plans này là $2,700. Ngoài số bảo phí hằng tháng cho mỗi plan, người thụ hưởng phải đóng bằng tiền túi $2,700 rồi sau đó các chương trình mới bắt đầu trang trải những chi phí y tế.

2) Tham gia vào Medicare Part C. C là chữ viết tắt của Choice, thời nay hay gọi là Medicare Advantage.

Medicare Open Enrollment bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2022 và kết thúc vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Trong thời gian này, người thụ hưởng Medicare có thể so sánh các chương trình bảo hiểm, bao gồm Original Medicare và Medicare Advantage, đồng thời chọn các chương trình y tế và thuốc theo toa phẩm chất cao cho năm 2023. Medicare Advantage và Phần D các phương pháp chi trả và các quyền lợi được đài thọ có thể thay đổi từ năm này sang năm khác, vì vậy người thụ hưởng Medicare nên xem xét các lựa chọn bảo hiểm và quyết định các lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu sức khỏe của mình. Có thể truy cập Medicare.gov (https: www. medicare.g ov), hoặc gọi 1-800 -MEDICARE, hoặc liên lạc với Chương trình Hỗ trợ Bảo hiểm Y tế Tiểu bang nơi  mình cư ngụ . 1-800-MEDICARE sẵn sàng 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, để trợ giúp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cũng như hỗ trợ hơn 200 ngôn ngữ. Những người muốn tiếp tục bảo hiểm Medicare hiện tại của họ không cần phải ghi danh  lại.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 18 tháng 4 năm 2024

Có những plan Medicare Advantage bao gồm luôn phần mua thuốc theo toa ( Medicare Part D) tuy nhiên đối với những chương trình không có bao gồm Medicare part D thì chúng ta phải mua thêm Phần D riêng rẽ.

AHQ