Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Điều kiện xin medicare

Hỏi

Tôi sinh tháng 5/1957, sống ở Mỹ từ tháng 6/2016 đến nay và đi làm, đóng thuế đầy đủ từ năm 2016-2021. Tôi chưa có quốc tịch Mỹ. Vợ tôi sinh tháng 8/1958, cùng sống trên đất Mỹ và đóng thuế cùng tôi trong thời gian qua, vợ tôi là công dân Hoa Kỳ. Trường hợp của tôi có xin được Medicare không? Xin cảm ơn bà nhiều.

Trả lời

Ông sanh tháng 5 năm 1957, năm nay ông đã vào tuổi 65, tuổi bắt đầu được hưởng Medicare. Medicare là chương trình Bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho những người: tuổi 65 hay những người được hưởng quyền lợi tàn tật An sinh xã hội (Medicare có hiệu lực sau 24 tháng khi người này nhận được chi phiếu SSA đầu tiên).

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 27 tháng 10 năm 2022

Ðiều kiện để được nhận Medicare là người này phải có đi làm và có đóng đủ số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội.

Thế nào là tín chỉ An sinh xã hội?  Khi chúng ta đi làm lãnh lương qua hệ thống W2, trên chi phiếu lương, tỷ lệ 7.65% được khấu trừ trên thu nhập để đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare. Ðối với người làm chủ công việc của mình, hằng năm khai thuế dựa trên mẫu 1099 thì sau khi trừ những phí tổn phục vụ cho công việc ấy, số tiền đóng thuế sẽ có phần đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare.

Tối đa một năm có thể tạo được 4 tín chỉ.

Ông đến Hoa Kỳ năm 2016 và làm việc có đóng thuế suốt từ ngày ấy đến giờ. Nếu tính mỗi năm ông làm được 4 tín chỉ An sinh xã hội thì đến nay dù ở tuổi 65 nhưng chưa đủ số 40 tín chỉ vì vậy chưa xin được Medicare.

Người vợ ông cũng đi làm và có đóng thuế từ năm 2016 đến nay.

Ông không cho biết hiện nay ông bà còn tiếp tục làm việc hay không?

Trường hợp của bà nhà đã có quốc tịch Mỹ, sang năm được 65 tuổi, nếu có thu nhập và tài sản hạn chế thì vợ ông có thể xin SSI. Về trường hợp của ông; nếu ông bà có thu nhập thấp và tài sản của hai vợ chồng không có quá $3,000.00 thì ông có thể mượn số tín chỉ của người vợ, cho đủ 40 tín chỉ, lúc bấy giờ ông tiến hành thủ tục xin SSI. Khi được SSI chấp thuận, ông sẽ được hưởng Medicaid. Medicaid là bảo hiểm y tế do chính quyền tiểu bang điều hành. Khi được Medicaid thì chương trình này sẽ giúp ông mua Medicare.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 17 tháng 11 năm 2022

AHQ