Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt     Sơn Nguyễn Thanh Điền

     – Sinh năm: 1972
     – Hoạt động: thành viên của Chính Phủ Việt Nam Tự Do
     – Bị bắt ngày 17/8/2000, bị cáo buộc “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 17 năm tù giam

alt      Tô Văn Hồng

     – Sinh năm: 1950
     – Hoạt động: 
     – Bị bắt năm 1999, bị cáo buộc “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 13 năm tù giamalt     Trương Văn Kim

     – Sinh năm: 1952
     – Hoạt động: thành viện của Đảng Vì Dân Việt Nam
     – Bị bắt ngày 26/8/09, bị buộc tội “chạy trốn ra nước ngoài nhằm chống lại chính quyền của nhân dân”
     – Án tù: 3 năm tù giam và 3 năm quản thúc

      alt Văn Ngọc Hiếu

     – Sinh năm: 1963
     – Hoạt động: thành viên của Chính Phủ Việt Nam Tự Do
     – Bị bắt ngày 28/2/2000, bị buộc tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 20 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net