Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Kpuih Bô

      – Sinh năm: không rõ
      – Hoạt động: giáo dân Cơ Đốc Giáo
      – Bị bắt ngày 25/8/10, bị ghép tội “hoạt động tôn giáo trái phép”
      – Án tù: 8 năm tù giam

alt      Kpuih Theng

      – Sinh năm: 1965
      – Hoạt động: giáo dân Cơ Đốc Giáo
      – Bị bắt ngày 13/9/10, khi đang bỏ trốn qua Campuchia
      – Án tù: đang bị giam giữ


alt     Ksor Y Du

      – Sinh năm: 1963
      – Hoạt động: truyển giáo
      – Bị bắt ngày 27/1/10, bị ghép tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
      – Án tù: 6 năm tù giam, 4 năm quản thúc

      alt Nguyễn Phước Lộc

      – Sinh năm: 1981
      – Hoạt động: không rõ
      – Bị bắt ngày 20/11/10, bị ghép tội “liên kết với Đảng Người Việt Yêu Người Việt”
      – Án tù: đang bị giam giữ

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net