Số quân: 64/100634

KBC: 3693

Tiếp Liệu Đại Đội Thám Sát thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, bị thương lúc 9 giờ tối ngày 29/4/1975 tại ngã ba Hoàng Hoa Thám cụt một chân, hình thời lính.

Địa chỉ: Vũ Công Đạo 643/5 đường Bình Giã khu phố 11, phường Thắng Nhất thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 093 361 6349