Thương Phế Binh VNCH

//Thương Phế Binh VNCH

ARVN

TPB Nguyễn Văn Long

Sinh năm 1955 Số quân 55/788.272. Binh 2 Đơn vị: Đại đội 2 - TĐ 471/ĐPQ thuộc T/K Vĩnh Bình. Ngày 7/11/1974 trong cuộc hành quân mở đường tại quận Càn Long ông tháo trái nổ do vc gài trên đường, không may bị nổ [...]

2020-06-27T15:05:02-05:00June 27th, 2020|

TPB Nguyễn Văn Danh

Sinh năm 1953. Số quân 53/618.545. Binh 1. Đơn vị: Đai đội 4 - TĐ 539/ĐPQ thuộc T/K Châu Đốc. Ngày 23/12/1972 trong lúc giao tranh với địch quân tại quận Tịnh Biên ông trúng phải đạn pháo kích gây thương tật: cụt 2 tay. [...]

2020-06-27T15:03:46-05:00June 27th, 2020|

TPB Nguyễn Văn Bảnh

Sinh năm 1948 Số quân 48/732.933. Hạ sĩ. Đơn vị: Đại đội 1 - TĐ 543/ĐPQ thuộc T/K Kiến Phong. Bị thương khi đạp phải mìn trong một trận chiến tại C/K Mỹ An ngày 6/1/1973. Thương tật: Cụt tay trái, đùi trái. Đã giải [...]

2020-05-08T15:30:20-05:00March 14th, 2020|

TPB Đinh Văn Hoàng

Sinh năm 1951 Số quân 71/114.675. Hạ Sĩ. Đơn vị: Đại đội 3 - Tiểu đoàn 2 Trâu Điên thuộc SĐ/TQLC. Bị thương tháng 3/1972 (Mùa hè đỏ lửa) tại Cửa Việt, Quảng Trị. Thương tật: Cụt chân phải. Đã giải ngũ tháng 8/1973 với [...]

2020-05-08T15:30:20-05:00March 14th, 2020|

TPB Nguyễn Phước Hải

Sinh năm 1948 Số quân M00.242 Đơn vị: Trung đội 53 Nghĩa quân thuộc C/K Quảng Long, T/K An Xuyên (Cà Mau). Bị thương ngày 15/11/1974 khi đạp phải mìn trong cuộc hành quân mở đường tại xã Hòa Thành. Thương tật: Cụt 2 đùi. [...]

2020-05-08T15:30:20-05:00March 4th, 2020|

TPB Lê Văn Muôn

Sinh năm 1947 Số quân 47/230.263 Đơn vị: Đại đội 109/ĐPQ Biệt Lập thuộc T/K Định Tường. Ngày 6/7/1968 trong cuộc hành quân bảo an lãnh thổ tại quận Bến Tranh ông đạp phải mìn gây thương tật: cụt 2 đùi. Đã giải ngũ tháng [...]

2020-05-08T15:30:20-05:00March 4th, 2020|

TPB Nguyễn Văn Sáu

Sinh năm 1947 Số quân NQ/804.711. Nghĩa Quân chi khu Bến Tranh, thuộc T/K Định Tường. Bị thương tháng 9/1969 trong cuộc hành quân mở đường khi ông tháo kíp mìn do vc gài trên đường. Thương tật: cụt 2 tay, mù mắt trái. Đã [...]

2020-05-08T15:30:21-05:00February 22nd, 2020|

TPB Trần văn Thôi

Sinh năm 1955 Số quân 55/805.402. Đơn vị: Đại đội 1, TĐ 101/ĐPQ thuộc Quảng Nam. Bị thương ngày 27/5/1974 trong một trận chiến tại xã Cẩm Thanh, quận Hiếu Nhơn do đạp phải mìn của cộng quân. Thương tật: Cụt đùi trái, cụt ½ [...]

2020-05-08T15:30:21-05:00February 22nd, 2020|

TPB Nguyễn văn Hải

Sinh năm 1953 Số quân 73/110.352. Hạ Sĩ. Đơn vị: Tiểu đoàn 25 Truyền tin trực thuộc SĐ 25/BB. Tháng 10/1972 trong cuộc hành quân lục soát gần Căn cứ Trảng Lớn Tây Ninh, ông bị trúng đạn pháo kích của vc gây thương tật [...]

2020-05-08T15:30:21-05:00February 5th, 2020|

TPB Đặng Bàn

Sinh năm 1950 Số quân 70/212.325. Hạ Sĩ 1 Đơn vị: ĐĐ Chỉ huy Tiểu đoàn 3/2 - SĐ 3/BB. Ngày 19/11/1974 trong một trận chiến tại quận Quế Sơn, Quảng Nam ông bị trúng đạn B40 của cộng quân gây thương tật mù 2 [...]

2020-05-08T15:30:21-05:00February 5th, 2020|