ARVN

TPB Hà Hữu Sanh

Sinh năm 1943 Số quân 63/515.647. Binh 1 Đơn vị: Đại đội 2, TĐ 44 Biệt Động Quân. Bị thương cụt chân trái, gãy liệt chân phải ngày 6/7/1972 tại quận Mộc Hóa, Định Tường. Hoàn cảnh sống rất khó khăn, bị tai biến từ [...]

2024-06-15T12:00:37-05:00June 15th, 2024|

TPB Trần Ngọc Vinh

Sinh năm 1955 Số quân 55/782.090. Binh 2. Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 511 - Địa Phương Quân thuộc TK Định Tường. Bị thương cụt chân phải tháng 6/1974. Bị tai biến nằm một chỗ từ năm 2019, không nói chuyện được, tiểu [...]

2024-06-15T11:58:06-05:00June 15th, 2024|

TPB Nguyễn Hồng Lạc

Sinh năm 1955 Số quân 55/871.443. Binh 2. Đơn vị: Đại đội 4, Tiểu đoàn 339 Địa Phương Quân thuộc T/K Tây Ninh. Bị thương cụt chân phải ngày 23/11/1974. Sống nghề bơm vá xe trước cửa nhà ngày có ngày không, do không có [...]

2024-05-18T12:30:39-05:00May 18th, 2024|

TPB Lê Phước Hậu

Sinh năm 1947 Số quân 47/559.309. Hạ sĩ. Đơn vị: Đại đội 268/ ĐPQ Biệt Lập thuộc, T/K Phong Dinh. Bị thương cụt chân trái, nửa bàn chân phải ngày 8/8/1970. Bị tai biến xuất huyết não, tiểu tiện không biết, nằm một chỗ từ năm [...]

2024-05-18T12:29:59-05:00May 18th, 2024|

TPB Dương Việt Trung

Sinh năm 1954. Số quân 74/144.088. Cấp bậc: Thiếu Úy Đơn vị: Đại đội 3, TĐ 139/ĐPQ thuộc T/K Quảng Ngãi. Bị thương cụt đùi trái tháng 3/1975. Hoàn cảnh: Bị tai biến không nói được từ năm 2018. Hoàn cảnh rất khó khăn do [...]

2024-04-13T13:20:25-05:00April 13th, 2024|

TPB LẼ NHUNG

Sinh năm 1953 - Cấp bậc: Hạ sĩ Số quân: 73/203.939 -  KBC: 3509 Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn: 39, Liên đoàn 1 Biệt Động Quân Ngày 3/4/1970 tình nguyện nhập ngũ vào binh chủng BĐQ.QLVNCH. Bị thương cụt 1 chân, hiện già [...]

2024-04-13T13:19:44-05:00April 13th, 2024|

TPB Huỳnh Thanh Bình

Sinh năm 1954 Số quân: NQ/872795 Đơn vị: Nghĩa quân, chi khu Tri Tôn, tiểu khu Châu Đốc (trinh sát). Ông bị cụt hai tay, mù 1 mắt, ở vùng quê nghèo khổ. Hoàn cảnh: bị thương và vợ bị tai biến, con cái nghèo [...]

2024-03-16T13:49:13-05:00March 16th, 2024|

TPB Nguyễn Minh Quang

Sinh năm 1947 Số quân 67/823.327 Cấp bậc Hạ Sĩ. Đơn vị: Đại đội Trinh sát Trung đoàn 9, SĐ 5/BB. Bị thương cụt đùi trái sát háng ngày 16/1/1971 tại sân bay Snoul, Cam Bốt (Miên). Hoàn cảnh: Bệnh lao, vợ bỏ sống một [...]

2024-03-16T13:48:23-05:00March 16th, 2024|

TPB Phạm văn Phú

Sinh năm 1952 Số quân 836.609 Đơn vị: Nghĩa quân C/K Bình Minh, T/K Vĩnh Long. Bị thương cụt chân trái ngày 11/12/1971. Té gãy khớp háng chân trái (bên chân cụt đã lành), hiện bị gai đầu gối chân phải đi lại rất khó [...]

2024-03-02T11:08:30-06:00March 2nd, 2024|

TPB Trịnh Văn Đơ

Sinh năm 1949 Số quân 464.826 Cấp bậc Hạ Sĩ Đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 519 Địa Phương Quân, thuộc Tiểu khu Vĩnh Long. Bị thương cụt 2 đùi ngày 15/09/1972 tại Ba Càng, quận Bình Minh. Hoàn cảnh: Vợ chết sống với [...]

2024-03-02T11:06:09-06:00March 2nd, 2024|
Go to Top