Số quân: 74/113258

KBC: 4804

Tiểu Đoàn 9 Đại Đội 94 Nhảy Dù.

Thương tật: mù đôi mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Nơi trọ: 783/20 đường CMT8, phường 6, quận Tân Bình Saigon.

Điện thoại: 036 459 2053