Số quân: 42/110780  KBC: 6047

Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 104 Địa Phương Quân, nhập ngũ năm 1960 và bị thương năm 1972 cụt hai chân, vợ con đã bỏ đi từ 1975 không người thân không nhà cửa, được người hàng xóm thương cho tá túc nương thân, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Trần Viên đội 6 Long Hưng. Hải Phú Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Điện thoại: 039 641 8647