Sinh năm 1953

Địa Phương Quân

Bị cụt mất một tay và mù hai mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nhà Trọ 7 Hòa, khu phố 1, Chợ Lách, Bến Tre.

Điện thoại: 079 477 6749