Số quân: 74/147626

KBC: 3055

Cấp bậc: Thiếu úy Sư Đoàn 9 Bộ Binh, bị thương ngày 3/2/1975 tại Mộc Hóa cụt một tay. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: Trần Quang Trung 39/67B đường Chánh Hưng, phường 10 quận 8 Saigon.

Điện thoại: 098 542 3702