Sinh năm 1955

Số quân 55/782.090. Binh 2.

Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 511 – Địa Phương Quân thuộc TK Định Tường. Bị thương cụt chân phải tháng 6/1974. Bị tai biến nằm một chỗ từ năm 2019, không nói chuyện được, tiểu tiện không biết, chỉ uống sữa. Hoàn cảnh hiện rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về ông Trần Ngọc Vinh

Địa chỉ: Số 13 tổ 1, ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 032 894 9497

hoặc 033 5542 078