Tiểu Đoàn 346

Địa phương Quân

Bị thương năm 1973 cụt hai chân.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: 126/E, tổ 2 khu phố 5, phường Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương.

Điện thoại: 097 777 9249