Số quân: 55/712653

KBC: (..)

Đại Đội 1, tiểu đoàn 346 Địa phương Quân, nhập ngũ năm 1972 và bị thương năm 1973, cụt hai chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Tô Văn Bình 126/E tổ 2, khu phố 5, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên,  tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 097 777 9249