Số quân: 74/160489

KBC: 4486

Khóa 8/73 Sĩ quan Thủ Đức thuộc Tiểu Đoàn 2/12 Trung Đoàn 12 Sư Đoàn 7 Bộ Binh, bị thương tháng 2/1975 tại Cai Lậy Định Tường cụt hai chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: Phạm Văn Chính số 1 đường 1, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức Saigon, phòng trọ số 9.

Điện thoại: 079 488 6684