Địa Phương Quân, số quân: 51/457697 KBC: 4825.

Bị thương năm 1972 tại tiểu khu Bình Dương cụt hai chân.

Địa chỉ: Tổ 4 ấp 4, khu Tái Định Cư xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên Bình Dương.

Điện thoại: 039 607 3414