Số quân: 52/711750

KBC: 4506

Tiểu Đoàn 328 Địa Phương Quân Tiểu Khu Hậu Nghĩa, bị thương ngày 15/5/1973 cụt hai chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Quang 360/11 tổ 7 ấp 2, xã Long Thới huyện Nhà Bè Saigon.

Điện thoại: 097 907 7838