Số quân: 62/186726

KBC: 6615

Tiểu Đoàn 3 Pháo Binh TQLC

Hoàn cảnh khó khăn vợ mất, không con cái, đang hành nghề xe ôm truyền thống. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Phước sống trọ tại đường Vĩnh Khánh phường 10, quận 4 – Saigon.

Điện thoại: 076 720 7851