Địa Phương Quân

Số quân: 51/663706

KBC: 3835

Cấp bậc Trung sĩ Tiểu Đội Thám Báo của Tiểu Đoàn 459 Địa Phương Quân, bị thương năm 1973 cụt hai chân ở Cái Bè. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Nguyễn Văn Hùng – Ấp Phú Long B, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 077 283 0636