Sinh năm 1949

Số quân 191.326

Nghĩa Quân Chi khu Mộ Đức. Ngày 12/1/1971 trong cuộc hành quân hỗn hợp tại xã Đức Phụng ông không may đạp phải mìn của vc gây thương tật: Cụt 2 chân. Đã giải ngũ tháng 12/1972 với cấp độ tàn phế vĩnh viễn 100% có cấp dưỡng đệ tam nhân.

Hoàn cảnh: Ông có vợ hai con, một trai 40 tuổi bị bại liệt nằm một chỗ, một gái có chồng ở xa. Do nhà không có đất vườn ông vào Saigon bán vé số để kiếm tiền lo cho gia đình. Hiện nay ông bị sỏi mật, sỏi trong gan đã giải phẫu hai lần nên sức khỏe rất kém không còn kiếm sống được nữa nên phải về quê lo bệnh, mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông cậy vào tiền làm thuê mướn của vợ ông, và công việc này khi có khi không. Hoàn cảnh hiện rất nghèo khổ.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc về:

Địa chỉ: Nguyễn Học – Xóm 13, thôn 8, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 036 928 2349