Số quân: 72/163258

KBC: 4247

Đại Đội 22 Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù, bị thương cụt chân phải ngày 20/7/1972 tại Quảng Trị, gia cảnh bán vé số nuôi vợ bị mù hai mắt. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Lư Bững số 222/20 tổ 8, phường Tân Hưng Thuận quận 12 Saigon.

Điện thoại: 090 830 1211