Số quân: 76/108155 KBC: 4794

Đơn vị:  Đại Đội 31 Tiểu Đoàn 3 Nhảy Dù, bị thương tại căn cứ Hòa Mỹ Huế năm 1974 cụt một chân,

Địa chỉ: Tổ 1 khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 094 569 1364