Lính Thiết Giáp, SQ: 66/404898

Bị thương mất hàm dưới. Ở chung với TPB Võ Hồng Sơn.

Địa chỉ: 783/20 đường CMT8, phường 6, quận Tân Bình Saigon.

Điện thoại: 079 660 9248