Số quân: 72/143424

KBC: 6618

Tiểu Đoàn 8 Đại Đội 1 TQLC

Nơi trọ: 244 lầu 3 phòng 5, đường Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận BìnhThạnh Saigon Việt Nam, đến sau 16 giờ.

Điện thoại: 076 486 6572