Số quân: 74/147759

Kbc: 3357

Tiểu Đoàn 5 – Thủy Quân Lục Chiến. Ông bị thương tại Quảng Trị năm 1972, cụt hai chân. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Huỳnh Văn Bông – 404 khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 036 283 5542 (Duy Thanh)