Số quân: 71/113780

Kbc: 3508

Liên Đoàn 5 Tiểu Đoàn 38 Biệt Động Quân, bị thương cụt chân trái tại Biên Hòa năm 1974, mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm nuôi vợ bị tai biến nằm một chỗ đã hơn 3 năm. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc:

Địa chỉ: Huỳnh Văn Bé số 314/75A đường Âu Dương Lân, phường 3 quận 8 Saigon.

Điện thoại: 070 328 4195