Số quân: 57/104708

KBC 3693

Ông là người dân tộc Khơ’me hiện nay đã 83 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông thuộc Đại Đội 2 Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.

Địa chỉ: Hữu Khen 276 ấp Phú Lâm 1 xã Phú Sơn huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 090 269 7823