Số quân: 57/104708

KBC: 3693

Thuộc Đại Đội 2, Liên Đoàn 81, Biệt Cách Nhảy Dù. Ông là người dân tộc Khơ’me hiện nay đã 83 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mong được giúp đỡ.

Địa chỉ: Hữu Khen 276 ấp Phú Lâm 1, xã Phú Sơn, huyện Tân Phú – tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 090 269 7823