Số quân: 76/100726

KBC: 4424

Trung Đoàn 43 Sư Đoàn 18 Bộ Binh, bị thương mù hai mắt ngày 1/4/1975 tại ngã ba Dầu Giây Long Khánh.

Địa chỉ: 119B/76 đường Nguyễn Thị Tần, phường 2, quận 8 Saigon.

Điện thoại: 093 361 9325