Số quân: 63/101553

KBC: 4747

Đại Đội 12 Trinh Sát Trung Đoàn 12 Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc

Địa chỉ: 19/95 hẻm 4, khu phố 4, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 038 405 2629