DANH SÁCH ÂN NHÂN GỬI TIỀN ĐẾN HỘI

 (tính đến ngày 18-6- 2017)

Qualcomm Matching Fund Program, Princeton, NJ $200
Nguy Tu Binh, Campbellville, CAN $200
Darrick Khoa, Los Gatos, CA $130
Thảo Nguyễn, Anaheim, CA $100
Hoàng Huỳnh, Fort Worth, TX $100
Ly Bo, Aceslon, MA $100
Hạnh Đào, Salem, OR $50
Hoàng Đàm, Salt Lake City, UT $50
Phước Đặng & Đức Trần, Burnsville, MN $20
Tam Minh Chau, San Jose, CA $20
Thoan Kim Nguyễn, Santa Ana, CA $20
Khâu Muội, San Diego, CA $10

(tính đến ngày 11-6-2017)

Mai Xuân Trần, Baton Rouge, LA $2,000
Illinois Tool Works Foundation Matching Gift Progr
c/o Quyen Beckman, Glenview, IL $600
Nguyệt Anh Vũ, Garden Grove, CA $300
Vung & Hoa Thái, Lafayette, IN $150
Lê V  Thuan, Houston, TX $100
Toan Vinh, Santa Ana, CA $100
Nguyệt Nguyễn, c/o David Trang, San Jose, CA $100
Lương Vũ, Westminster, CA $100
Quang Minh & Minh Huy Đặng, Richardson, TX $100
Cô Bích, Garden Grove, CA $100
Cô Khoanh Thạch, Philadelphia, PA $100
Long Xuan Nguyễn, Houston, TX $50
Linh Diem Trương, Stanton, CA $50
Tina Võ, Westminster, CA $50
Your Cause (Corp  Empl  Giving Prog ), Carrolton, TX $40
Phạm Hoạt, $20
Thiet Nguyễn, $20
Nguyễn  D  John, $50


(tính đến ngày 02-7- 2017)

Vũ Huy Châu, Garden Grove, CA $1,400
(Tiền phúng điếu KQ Châu Đức Tánh,Thân phụ của Châu Vũ)
Thi Dương, Edmonton, CAN(yểm trợ TPB Hà Văn Sáu + Lê Văn Thăng) $650
Justin Nguyễn, Springfield, VA $500
Lam Ngô, Duluth, GA $400
Vinh Q Phạm, S Juan Capistrano, CA (In memory of Mrs Võ Thị Hồng Trang) $300
Trần Thiện Phước, San Jose, CA $100
Vương Ngọc Quyên, Santa Clara, CA (In memory of Mrs Võ Thị Hồng Trang) $100
Đỗ Quang Trịnh, Fremont, CA (In memory of Mrs Võ Thị Hồng Trang) $100
Xia Huỳnh & Phương Lưu, Austin, TX $100
Kim Hà Lê, Portland, OR $100
Long Bùi & Khanh Tuệ Phan, San Jose, CA $100
Tao Nguyễn, Marrero, LA $100
Hung L  Đỗ, Clarkston, GA $100
Tuyết Vân L Huỳnh, Riverside, CA (để giúp TPB Trần Văn Ca) $50
Ninh Trịnh, San Jose, CA $50
Royal Nails & Spa, Tampa  FL $50
Khai Văn Nguyễn, Anaheim, CA $50
Qui K  Trần, Ann Arbor, MI $50
Your Cause (Corporate Emp Giving Prog ) $40
Thuan Dương, Houston, TX $8

Tổng cộng $4,348

 (Tính từ 03-7 đến 09-7- 2017)

Marvin Nguyễn, Midland, TX $465
(để giúp 3 TPB: Võ Sắt, Quảng Trị; Nguyễn Phi Tứ, Quảng Nam; và 1 TPB do Hội chọn)
Quyên Nguyễn, Alexandria, VA $200
Bà Lê Mông Ngọ, Lake Forest, CA $100
Shell Oil Co  Foundation (Matching Gift Prog ), Princeton, NJ $84
Brenda Nguyễn, Lake Forest, CA $50
Trang M  Lê, Bowling Green, KY $25
An Khê Tô Đàm, Colorado Springs, CO $20
Phạm Hoạt, Fountain Valley, CA $20
Thiệt Nguyễn, Honolulu, HI $20
Tam Minh Châu, San Jose, CA $20

Tổng cộng $ 1,004.34

(Tính từ 10-7 đến 16-7- 2017)

Thuan Lý (99 Discount Variety), Tucson, AZ, 2 lần $150
Lê Phúc Chương, Homestead, FL $100
Bạch Yến Nguyễn, Carmel, TN (In memory of Mrs  Hong Trang T  Võ) $100
Sang Văn Nguyễn , Anaheim, CA $100
Ninh Văn Vương, Blaine, MN $50
Tieu Mau, Seattle, WA $50
Tina Võ, Westminster CA $50
Hạnh Đào, Salem, OR $50
Thanh Trần, Escondido, CA $50
Lai Quách, Orlando, FL $20
Hương Trần, Orlando, FL $20

Tổng cộng $740.00

(Tính từ 17-7 đến ngày 23-7-2017)

Kiên Văn Đặng, Fountain Valley, CA $100
Cúc Nguyễn & Thu Nguyễn , Tucker, GA $100
(In memory of Major Nguyễn Tươi)
 OB  Đinh Hữu Tô, Philadelphia, PA $100
 Cương M  Nguyễn , Houston, TX $100
 Paypal Giving Fund $5


Tổng cộng $405.10

(tính đến ngày 4-9-2017)

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GỬI TIỀN ĐẾN HỘI
Tram Trương (Phu Q. Lee), Happy Valley, OR $120
Bay Thị Trần, Kansas City, MO $100
Huỳnh T. Nguyễn, Burnaby, CAN0 $10
Reliable Granite & Marble, Richmond, CAN $100
OB. Võ Thương Lâm, La Mesa, CA $100
Tina Võ, Westminster CA $100
Hung D. Nguyễn, Redondo Beach, CA $100
Cương Huỳnh, Salina, KS $100
Hạnh Trần Vũ, Garland, TX $100
Hay Nguyễn, Lake City, MN $100
Châu Bùi, San Jose, CA $100
Lộc M. Phan, Garden Grove, CA $50
Huy Q. Nguyễn, Honolulu, HI $50
Thao V. Lê (3 người), Fort Smith, AR $50
DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GỬI VỀ VIỆT NAM
TPB Nguyễn văn Che
1. Tuyet Nguyen $100
2. Tot Thi Nguyen $40
3. Thach Nguyen $100
TPB Nguyễn văn HIẾU
1. Nguyen T. Tot $40
2. Lam Hong Son $50
3. Nguyen A. Tuyet $100
TPB Nguyễn văn QUANG
Hung Lê $200
TPB LÊ TẤN TRƯỜNG
Hung Lê $200
TPB LÊ PHƯỚC TỨ
Hung Lê $200

Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH

Địa chỉ: P.O. Box 25554 Santa Ana, CA 92799.

Chi phiếu xin ghi “Hội HO Cứu Trợ TPB-QP/VNCH – VIA Trẻ”

Điện thoại: Chị Huỳnh Nguyệt (Hội H.O.) 714-598-5453

714-553-3714 or 714-553-4270

 Email: nhutnguyen12@gmail.com

Website: www. camomanhtb.com

Mọi thắc mắc xin liên lạc với chúng tôi ở những địa chỉ trên.