Nửa đêm mình chợt thức

Vẳng từ đâu tiếng đàn

Âm thanh nào ray rứt

Thương nhớ mùa thu tàn.

 

Ngồi đây bên trang giấy

Tìm lối xưa trở về

Bóng người xưa nào thấy

Trong tâm hồn não nề.

 

Nửa đêm mình chợt thức 

Tiếng đàn xa vắng đưa

Ngoài trời mưa không dứt

Niềm nhớ nhung nào vừa…

 

Tiếng thời gian gõ nhịp

Trên hiu quạnh đời ta

Những gì muốn níu giữ

Lại nghìn trùng cách xa.

 

Mái hiên còn thánh thót

Tiếng mưa ngân, ngân dài

Chiếc lá nào trăn trở

Cùng tôi chờ sớm mai…

Đinh Cường

HTMH