Hãy ưỡn ngực

Ngực thiếu nữ tròn căng xuân thì

Hay ngực quả phụ như trái dâu chín

Chẳng hề gì

Hãy bước tới cùng anh

Ðêm nay chúng ta sẽ nằm nghe những vì sao

Trò chuyện.

 

Hãy ưỡn ngực điềm nhiên như cơn gió

Thổi qua bốn mùa

Gọi yêu thương nhóm lửa

Ðể đêm nay chúng ta sẽ nằm nghe

Những chiếc lá chuyển dạ lộc non.

 

Hãy bước tới cùng anh

Im lặng và im lặng

Chúng ta nói với nhau bằng hơi thở

Bằng mạch máu cuồn cuộn

Vượt qua thời gian.

 

Hãy bước tới cùng anh

Tiểu thuyết đời anh và đời chúng ta

Ðang ở chương hồi cuối

Và kết cuộc là dấu chấm than

Hay dấu gì cũng mặc

Chúng ta nằm nghe cây cỏ kể chuyện hư vô.

Đinh Trường Chinh

LVB – 3/2022