Những con sông sâu nhất trôi rất êm đềm.

(tục ngữ Nhật)

Phụ nữ như những con đường, đường càng cong càng nguy hiểm!

(sưu tầm)

Cuộc sống không chỉ là thoát hiểm trong bão tố mà còn có thể nhảy múa dưới cơn mưa.

(Taylor Swift)