Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật vợ là hãy quên nó thử một lần.

E. Joseph Cossman

Biểu cảm của một người trên gương mặt quan trọng hơn quần áo người ấy mặc trên người.

Dale Carnegie

Thành thật có thể không đem lại cho bạn nhiều bạn bè, nhưng đem đến đúng người đáng làm bạn.

John Lennon