Đến muộn là một cách để nói rằng thời gian của bạn đáng giá hơn thời gian của người khác.

Karen Joy Fowler

Tâm trí càng nhỏ, sự tự cao tự đại càng to.

Aesop

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè

Thomas Fuller